Cloud, Dutch, Videos

Lightboard video: Nutanix Enterprise Cloud

De Nutanix Enterprise Cloud oplossing bestaat uit een heel aantal producten en cloud offerings. In een serie aan Lightboard video’s gaan we alle onderdelen van de Enterprise Cloud behandelen. De eerste video van Mahil el Khatib brengt de producten en offerings in kaart waaruit de Nutanix Enterprise Cloud oplossing bestaat.

We'r using cookies to see how many people read our blogs

We're interested in how many people view our blogs, please accept the cookies if you're okay with that.