Disaster Recovery, Dutch, Technology

Disaster Recovery met Nutanix – Deel 1

Wat verstaan we onder een disaster? Meestal denken we direct aan een uitval van een volledig datacenter bijvoorbeeld door een brand of stroomstoring. Maar het kan ook zijn dat slechts een deel van het datacenter niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een virus uitbraak, een cryptoware aanval, menselijk falen, hardware storingen of geplande werkzaamheden waardoor één van beide datacenters tijdelijk niet beschikbaar zal zijn. Welke mogelijkheden biedt de Nutanix oplossing om uw bedrijf hiertegen te beschermen? En welke mogelijkheden zijn er om te valideren of een daadwerkelijke uitwijk goed zal gaan?

In deze en de hierop volgende blog artikelen zal ik verder inzoomen op de volgende functionaliteit:

  • Resiliency en Auto Healing
  • Snapshots en Backup
  • Replicatie en Metro Availability (deel 2)
  • Runbook Automation (deel 3)
  • Distaster Recovery as a Service (deel 4)

Resiliency en Auto Healing

Bij een Hyperconverged Infrastructure (HCI) wordt zoveel mogelijk functionaliteit aangeboden vanuit de Software. Eén van de voordelen hiervan is het verder verhogen van de beschikbaarheid. De Nutanix oplossing maakt gebruik van standaard Enterprise-grade Hardware. Vanuit de Hardware zijn componenten zoals voedingen, fans, bootdevices en netwerkkaarten dubbel uitgevoerd.

Waar traditionele SAN/NAS systemen gebruik maken van een hardware matige RAID, maakt de Nutanix oplossing gebruik van Resilience vanuit de Software. Alle disken in alle nodes in het cluster worden gebundeld in een Storage Pool. Elk datablock wordt tenminste twee en waar gewenst drie keer opgeslagen binnen de Storage Pool. In de meeste gevallen wordt het primaire block opgeslagen op de node waar de virtuele machine actief is en het replica block verdeeld over de overige nodes/disken binnen de Storage Pool. Deze manier van opslag, waarbij het primaire block wordt opgeslagen op de lokale node (Data Locality) is één van de unieke features van de Nutanix oplossing. Data Locality zorgt voor een aanzienlijke performance winst voor een veel efficiëntere belasting van het netwerk. De Resilience Factor (RF) is per Storage Container (VM Datastore) instelbaar.

Bij uitval van een disk of node biedt Nutanix Auto Healing functionaliteit om de Resiliency te herstellen, nog voordat de defecte disk of node fysiek is vervangen. Bij een spontane uitval van een disk of node zal Auto Healing worden gestart na de uitval. In verreweg de meeste gevallen zal de uitval van een disk enkele dagen tot weken van tevoren worden aangekondigd middels de in elke disk aanwezige S.M.A.R.T. sensoren. In dat geval zal het Auto Healing proces worden gestart nog voordat de disk daadwerkelijk uitvalt. Ook zal er middels Nutanix Pulse (auto support systeem) een call worden aangemeld voor een vervangende disk.

Snapshots en Backup

Voor het herstellen van bestanden of één of meerdere virtuele machines beschikt de Nutanix oplossing over snapshot mogelijkheden. Op basis van een snapshot kan een volledige virtuele machine, een enkele vdisk of bestanden binnen een vdisk worden teruggezet. Snapshot functionaliteit is met name effectief in geval van malware, guest OS corruptie, fouten bij Guest OS of applicatie updates/installatie of het herstellen van een verwijderd of aangepast bestand.

De RPO* is afhankelijk van de ingestelde snapshot frequentie met een minimum van één minuut en een onbeperkte retentie. Bij elke snapshot wordt enkel de delta opgeslagen, onderwijl wordt de bron beschermt tegen schrijven, het storage gebruik is hierdoor zeer efficiënt. Nutanix ondersteunt het maken van zowel VM als Applicatie consistente snapshots. Gebruikers kunnen gebruik maken van de Self-Service File Level Restore integratie om zelfstandig bestanden terug te zetten vanuit een Snapshot.

Snapshots zijn een vorm van Backup maar dienen nooit ingezet te worden als vervanging van een Backup oplossing. Dit geldt niet enkel voor Nutanix maar ook voor andere oplossingen in de markt. Een aantal zaken waarin Snapshot technology niet voorziet zijn indexing, retentie van meerdere maanden/jaren en het eenvoudig terug kunnen zetten van enkele mailbox, mail, gebruiker of database record. Nutanix biedt ondersteuning aan de meeste in de markt beschikbare Backup oplossingen. Dit geldt niet alleen in combinatie met hypervisors als VMware vSphere en Microsoft Hyper-V, maar ook voor de Nutanix eigen hypervisor AHV.

Om deze Backup oplossingen verder te integreren binnen de Nutanix oplossingen biedt Nutanix de Nutanix Mine oplossing. Nutanix Mine biedt een HCI platform specifiek voor Backup, dit wordt ook wel als Secondary Storage oplossing gekenmerkt. Dit platform biedt dezelfde schaalbaarheid, performance en eenvoud. De installatie en het beheer van de Backup oplossing is geïntegreerd vanuit de Nutanix Prism beheer console. Nutanix Mine is op dit moment beschikbaar in combinatie met Veeam en HYCU. Ondersteuning door andere vendoren zal snel volgen.

Deel 2 van deze blog zal verder ingaan op de replicatie en Metro Availability mogelijkheden van de Nutanix oplossing.

* RPO is de Recovery Point Objective en staat voor de maximale hoeveelheid data dat verloren mag gaan.
** RTO is de Recovery Time Objective en staat voor de tijd dat de applicatie onbereikbaar mag zijn.